O pracowni

W Pracowni Geobotaniki prowadzona sa badania szaty roślinnej dolin rzecznych i cieków; rozpoznania chwastów polnych na różnych siedliskach i w różnych elementach krajobrazu; badania nad zanikaniem roślin naczyniowych rzadkich i zagrożonych w regionie kujawsko-pomorskim; rozpoznania zależności pokrywy roślinnej poboczy autostrad od sposobu zagospodarowania i regionu geobotanicznego; badania nad wkraczaniem halofitów na siedliska wtórne; studia nad zróżnicowaniem i przeobrażeniem zbiorowisk leśnych.

 

Struktura

Kontakt

mgr Ewa Wachowiak
tel. 52 34 19 014 / ewaw@ukw.edu.pl
godziny urzędowania: 7:15-15:15

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ul. Jana Karola Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz tel. +48 52 341 91 00 (centrala)